Próbny egzamin ósmoklasisty

Uwaga Uczniowie klasy VIII!

Chłopiec na żółtym tle. Po prawo napis: Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze na próbny egzamin.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszu z języka niemieckiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (www.oke.lodz.pl)  w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język niemiecki.

Szukajcie arkusza przeznaczonego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

język polski – poniedziałek – symbol arkusza OPOP – 800, (czas trwania egzaminu 180 minut);

matematyka – wtorek – symbol arkusza – OMAP – 800, (czas trwania egzaminu 150 minut);

język niemiecki – środa – symbol arkusza – OJAP – 800, (czas trwania egzaminu 135 minut).

Wskazane jest, abyście po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE w Łodzi– rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w wybranej przez Was formie, np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – jeżeli nie dysponujecie w domu drukarką;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będziecie mogli zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Prosimy o przesłanie swoich rozwiązań do nauczycieli np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań.

Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać Wam informację zwrotną.

 

Powodzenia!!!

Jacek Olaszczyk

Wicedyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie