Komunikat Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA

Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań przez Zespół Szkół Specjalnych            w Ozorkowie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Szanowni Rodzice oraz Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), ograniczam funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie  do dnia 10 kwietnia 2020r., wprowadzając kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Szczegółowe zasady organizacji  kształcenia na odległość w ZSS, a także sposób przekazywania i oceniania prac i zadań wykonanych przez uczniów zostaną Rodzicom przekazane telefonicznie i drogą elektroniczną przez wychowawców. Nauczyciele i wychowawcy będą przygotowywać dla Państwa dzieci materiały edukacyjne i treści wychowawcze, które będą przekazywane na Państwa skrzynki mailowe, jak również drogą telefoniczną i komunikator mesenger. Kształcenie na odległość w ZSS w Ozorkowie będzie odbywać się: telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator mesenger, a tym osobom, które nie mają możliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, materiały do pracy będą przesyłane pocztą tradycyjną. 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor                                                                                                                                                                                                   Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie
Aneta Jatczak