Transporter schodowy w naszej szkole już działa !

Nasz szkoła uzyskała dofinansowanie z PFRON -u w kwocie 6.450,00 zł. na zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak również mających problemy z przemieszczaniem się na wyższe kondygnacje. Wartość transportera to 12.900,00. zł. Wkład własny Powiatu Zgierskiego 6.450,00zł.

Transporter schodowy pomoże w przemieszczaniu się uczniów na wózkach inwalidzkich  jak również z afazja ruchową.

Transporter schodowy to urządzenie mobilne i będzie przenoszony tam, gdzie będzie niezbędny.

Autor: Jacek Olaszczyk