Pracownia ekologiczna pn.: „Zielona Planeta”

Kolejne wspaniałe wiadomości napływają z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie uzyskał dofinansowanie z WFOSiGW w kwocie 45 .810,00zł. na utworzenie ekologicznej pracowni pt.: „Zielona planeta”. Całkowity koszt projektu wynosi 51.410,00 zł. !!!

W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in.: teleskop, tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym, laptop. Sala wyposażona zostanie w nowe meble, ławki, ergonomiczne krzesła, biurko nauczycielskie, tablicę suchościeralną z nadrukiem.

Koordynator główny projektu: Olaszczyk Jacek

Osoby odpowiedzialne za realizację: Mikołajczyk Joanna