PARK NARODOWY – BORY TUCHOLSKIE

W dniach od 22 do 28 czerwca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe do parku Narodowego Bory Tucholskie. W  wycieczce uczestniczyło 27 uczniów oraz 7 opiekunów. Wyjazd zorganizowany był m.in. w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt.: ,,Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia” ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.
Głównym programem kolonii była wycieczka do Parku Narodowego w Borach Tucholskich, jednego z najpiękniejszych terenów zielonych, którego znaczna część borów, jezior i mokradeł wchodzi w skład obszarów ,,Natura 2000” – ekosystemy wodne. Struga siedmiu jezior w Parku Narodowym, które mieliśmy możliwość zobaczyć to unikatowe zjawisko hydrologiczne, będące jedną z osobliwości przyrodniczych Pojezierza Pomorskiego. Jest to niewielka rzeka (13,9 km) łącząca siedem jezior rynnowych. Swój początek bierze z jeziora Ostrowitego a wpada do Jeziora Charzykowskiego. Jeziora należące do systemu Strugi Siedmiu Jezior, z wyjątkiem jeziora Ostrowitego, to jeziora eutroficzne, czyli o wodach żyznych, z dużą zawartością biogenów i substancji organicznych. Podczas ścieżki edukacyjnej dowiedzieliśmy się, iż struga przepływając przez kolejne elementy jej systemu wzbogaca swoje wody w materię organiczną, a wyraźną oznaką wzrostu żyzności poszczególnych zbiorników jest tendencja do wzrostu koncentracji chlorofilu. Jeziora wchodzące w skład Strugi charakteryzują się otwartą zlewnią i wyższym stopniem zbuforowania wód, co czyni ich ekosystemy bardziej odpornymi na wpływy zewnętrzne.
Naturalne dystrofIczne zbiorniki wodne oraz zielona ścieżka dydaktyczna wokół jeziora Lobeliowego: Wielkie Gacno – to tu wschodnim brzegiem jeziora, gdzie prowadzi ścieżka dydaktyczna z Funki do Bachorza mogliśmy podziwiać krajobraz i skorzystać z pomostu w kształcie serca, który umożliwił nam oglądanie strefy przybrzeżnej.
Jedną z największych atrakcji Borów Tucholskich jest akwedukt w Fojutowie. Droga do akweduktu wiedzie wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy i niewielkich jezior: Dubielnik i Zarżonek.
Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Miejsce urokliwe, jak i zadziwiające swoim pięknym i malowniczym krajobrazem.

www.zainwestujwekologie.pl