WYCIECZKA DO BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

W dniach 27-29 maja 2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie wraz z opiekunami odbyli trzydniową wycieczkę ekologiczną do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Korabiewką. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje możliwości i umiejętności podczas rozbijania obozu pod namiotami w Puszczy Mariańskiej która znajduje się na terenie Parku Bolimowskiego. W wycieczce uczestniczyło 28 uczniów oraz 8 opiekunów. Wyjazd zorganizowany był w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt.: ,,Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia” ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej, realizowany przez naszą placówkę. Wszyscy mieliśmy okazję dowiedzieć się i zobaczyć, że na pobliskiej rzece znajduje się zabudowa hydrotechniczna w postaci niewielkich spiętrzeń i dwóch zbiorników retencyjnych. Dolne 2 km biegu rzeki wchodzą w skład rezerwatu przyrody Rawka. Przez środek Parku Bolimowskiego przepływa rzeka o tej samej nazwie.
Rawka ( obszar Natura 2000), która zachowała swój naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej. Jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny i objęta jest ochroną przez Rezerwat Przyrody Rawka.
Mieliśmy również okazję uczestniczyć w zajęciach, w ramach edukacji ekologicznej, prowadzonych przez panią leśnik na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie poznaliśmy pięć rezerwatów przyrody: m.in. Puszczę Mariańską, Polanę Siwica, Rawke, Rudę Chlebacz oraz Kopaniche.
W celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży odbyliśmy także wycieczkę do Mszczonowa, gdzie relaksowaliśmy się i wypoczywaliśmy na miejscowych basenach termalnych.
Byliśmy również w Nieborowie oraz Arkadii – wsi w gminie Nieborów, nad rzeką Łupią (Skierniewką), w romantycznym ogrodzie w stylu angielskim, który dotrwał do naszych czasów w prawie niezmienionym kształcie. Zobaczyliśmy aleje zabytkowe (najstarszą – lipową z Nieborowa do Arkadii), liczne dwory i siedziby ziemiańskie, z samym pałacem i parkiem w Nieborowie.

www.zainwestujwekologie.pl