Leśna przygoda w lasach łagiewnickie na Arturówku.

Dnia 29 kwietnia 2019 roku odbyła się wycieczka do Arturówka w Lasach Łagiewnickich.
Wycieczka odbyła się w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pt.: ,,Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia” dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi. Podczas wycieczki wzięliśmy udział w zajęciach ,,Woda na Ziemi’’ – zasoby, wykorzystanie, ochrona. Zajęcia były prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Łodzi.

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jaki wpływ a środowisko leśne mają pobliskie zbiorniki wodne. Mogliśmy z bliska przyjrzeć się co kryje się pod korą drzewa. Uczniowie brali udział w zabawach nad brzegiem zbiorników wodnych. Słuchali jak drzewa pobierają wodę z gleby, jak również brali udział w zajęciach plastycznych. Wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali piękno Łagiewnickich lasów.
Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali drobne upominki i rośliny doniczkowe.

www.zainwestujwekologie.pl