Zakończenie projektu p.n.: ” Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia”.

30 czerwca 2019 roku zakończył się program p.n.: „Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia”.

Zrealizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie– dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ( www.zainwestujwekologie.pl ).

 1. Całkowity koszt zadania – 28 300,00 zł .
 2. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 24 682 zł (87,22% kosztów)
 3. Udział własny Powiatu Zgierskiego – 3 618,00 zł (12,78% kosztów).
 4. W programie uczestniczyli uczniowie z klas I – VIII Szkoły Podstawowej, kl. III Gimnazjum i uczniowie klasy Przysposabiającej do pracy (ok. 90 os.)
 5. Czas realizacji projektu od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Trwałym efektem zrealizowanego programu ekologicznego były zakupione nowoczesna pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły zajęcia lekcyjne, warsztaty, zajęcia stacjonarne i koła zainteresowań m.in. koło krajoznawczo – turystyczne działające przy szkole.  Wpłynęły pozytywnie na efektywność nauczania, bowiem w czasie projekcji, prezentacji i doświadczeń – dzieci poznały i obserwowały zjawiska zachodzące w przyrodzie, życie zwierząt, niedostępne miejsca na Ziemi, ilość wody na Ziemi, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, źródła zanieczyszczeń wody itp. Nowoczesne pomoce dydaktyczne były niezbędnym narzędziem dla nauczycieli i uczniów w edukacji na miarę XXI wieku. Z pewnością posłużą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z przyrody, biologii i w wielu innych dziedzinach nauk przyrodniczych, także w następnych latach nauki szkolnej.

Przy wykorzystaniu nowo zakupionych pomocy dydaktycznych, jak również podczas zajęć, warsztatów i wycieczek, uczniowie szkoły poszerzyli wiedzę ekologiczną, a także rozwinęli swoje zainteresowania.

Projekt obejmował zajęcia lekcyjne w szkole, w najbliższej okolicy, jak również podczas warsztatów terenowych, warsztatów mobilnych, stacjonarnych i podczas wycieczek szkolnych. Podstawowymi metodami pracy były metody aktywizujące, uwzględniające możliwości ucznia.

W ramach projektu zrealizowano następujące wycieczki i zajęcia:

 1. Wycieczka do Skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim;
 2. Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi;
 3. Zajęcia laboratoryjne p.n.: „Wodne eksperymenty” w Łodzi;
 4. Warsztaty terenowe w lesie łagiewnickim na Arturówku;
 5. Wycieczkę do Narodowego Parku Bory Tucholskie;
 6. Wycieczka do Ciechocinka;
 7. Wycieczkę do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;
 8. Warsztaty w mobilnym planetarium;
 9. Zajęcia warsztatowe pt. „Woda. Niebieska Planeta”;
 10. Warsztaty stacjonarne.

          Podczas powyższych form uczniowie poznali ekosystemy wodne i wodno – zależne, zaobserwowali rośliny i zwierzęta powiązane ze środowiskiem wodnym, brali udział w doświadczeniach m.in. badanie jakości wód, znają źródła zanieczyszczeń wód. Poznali walory  Narodowego Parku Bory Tucholskie i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

          W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczno – techniczny pt.: „Woda źródłem życia”. Do udziału w konkursie zgłosiło się bardzo dużo uczniów szkoły. Prace wyróżniały się pomysłowością i oryginalnością. Konkurs połączony został z obchodami „Świetlicowego święta wody” podczas którego zaproszeni zostali podopieczni Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji i doświadczeń związanych z wodą.

          W ramach projektu zorganizowano happening, podczas którego głośno i wyraźnie wybrzmiewały hasła związane z ochroną środowiska, ważnością ekologii i ochroną naturalnych zasobów wodnych. Uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi ze Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego „Jesteśmy” przeszli ulicami miasta. Uczestnicy happeningu  przeprowadzili krótką ankietę wśród mieszkańców Ozorkowa na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Cały korowód widoczny był poprzez rzucające się w oczy kolorowe plakaty i transparenty przygotowane własnoręcznie z zakupionych materiałów papierniczych. Uczniowie podczas przemarszu rozdawali mieszkańcom Ozorkowa ulotki informacyjne oraz balony z logo WFOŚiGW.

Dzięki zakupionym materiałom papierniczym i biurowym na tablicy informacyjnej stworzono tematyczną gazetkę, na której widniały aktualne informacje dotyczące ekologii, zorganizowano przedstawienie teatralne ściśle związane z ekologią i ochroną zasobów wodnych.

            Uczestnictwo uczniów w wyżej wymienionych formach o tematyce ekologicznej związanej  z wodą kształtowało właściwe postawy, podniosło poziom umiejętności i wiadomości uczniów na temat ochrony przyrody. Bezpośredni kontakt z nimi uwrażliwił na piękno przyrody.