XVIII Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo-Edukacyjny

Dnia 17 maja 2018 roku uczniowie Zespołu Terapeutyczno – Gimnazjalnego wraz z wychowawcą p. Dorotą Żarczyńską po raz kolejny wzięli udział w XVIII Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym.

Konkurs zorganizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Kutnie.

Do  zmagań konkursowych stanęło 14 drużyn m.in. z Łodzi, Zgierza, Łęczycy, Żychlina, Gostynina, Stemplewa i Kutna oraz drużyna z naszej szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie. .

Celami konkursu było:

– kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,

– rozbudzenie zainteresowań środowiskiem naturalnym,

– kształtowanie właściwych postaw i nawyków ekologicznych,

– rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dziecka,

– integracja z uczniami innych placówek.

Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego, który dotyczył wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zainteresowań przyrodniczych oraz praktycznego, gdzie uczniowie (Patrycja Wierzbowska, Oliwer Kamal oraz Michał Molenda ) przedstawili pantomimę o tematyce przyrodniczej. Kolejnym zadaniem było rozszyfrowanie wiadomości i wykonanie zabawki z surowców wtórnych. 

Całość poprzedził występ grupy teatralnej ,, Radośni ” z SOSW Nr 1 w Kutnie z przedstawieniem pt. ,, Środowisko nie śmietnisko „.

Na zakończenie uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie i Stowarzyszenie ,,Jesteśmy dla Was „oraz pyszny poczęstunek w formie pizzy, którą przygotowali dla nas uczniowie szkoły.