Uwaga rodzice!!!!!

Bardzo ważna informacja!!!!!

Konsultacje z nauczycielami

dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów

przeniesione są z dnia 14 marca 2018 roku

na

21 marca 2018 roku.

Zapraszamy serdecznie za tydzień!!!!!