Integrujemy się z najbliższym środowiskiem…

28 stycznia 2015 roku uczniowie klasy Przysposabiającej do Pracy odbyli wycieczkę do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy  Spółdzielni Inwalidów „ Tęcza” w Łęczycy. Uczniowie, tak relacjonowali swoje wrażenia: „…obejrzeliśmy szwalnię i pralnię, w których zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Powierzone czynności pracownicy wykonywali bardzo sumiennie i byli dumni ze swych umiejętności.

Dzięki uprzejmości Prezes  Stowarzyszenia „Silni Bo Razem”– Pani Anny Królak  oraz  wychowawców i opiekunów, mogliśmy zapoznać się również z działalnością wychowanków stowarzyszenia.  Zachwyciła nas gościnność i przyjazna atmosfera oraz chęć pokazania różnorodnych wytworów autorstwa podopiecznych warsztatów.

Szczególny nasz zachwyt budziły pejzaże wykonane haftem krzyżykowym, witraże, prace z papierowej wikliny oraz prace z gliny.

W pracowni garncarskiej  Pan Grzegorz Pawlak przekazał nam ogólną wiedzę na temat gliny jako surowca, jej rodzajów oraz sposobu jej wypalania. Miłą niespodzianką było to, że mogliśmy sprawdzić własne umiejętności modelowania w glinie. W miarę naszych zdolności powstały gliniane serduszka i naczynia, które po wypaleniu otrzymaliśmy w prezencie.

Szczęśliwi i zadowoleni podziękowaliśmy za gościnę i powróciliśmy do szkoły pod opieką wychowawcy Pani Jolanty Wilkowskiej…”

SAM_0334 SAM_0337 SAM_0338 SAM_0351 SAM_0352 SAM_0353 SAM_0354 SAM_0355 SAM_0356 SAM_0357 SAM_0359