„Nasze szkolne zwyczaje” – apel….

Dnia 29.09.2014 roku odbył się apel, podczas którego uczniom przypomniano informacje o normach i zasadach obowiązujących w naszej szkole. Pokaz multimedialny przygotowany przez p. Martę Cholewo i Kamilę Piestrzeniewicz, przedstawiał  w sposób humorystyczny prawa i obowiązki ucznia, zasady oceniania, nagrody i kary za dobre i złe zachowanie. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali wskazówek, dzięki którym nasza szkoła jest szkołą przyjazną, szkołą bez przemoc, a atmosfera w niej sprzyja nauce i zabawie.