Dzierżązna…

Dnia 19 września 2014 roku uczniowie:

klasy IV pod opieką pani Marioli Banaś,

klasy I pod opieką pani Magdaleny Kaźmierczak,

klasy III- VI pod opieką pana Jacka Olaszczyka,

klasy IV-VI pod opieką pani Iwony Włodarczyk  uczestniczyli w imprezie plenerowej do Dzierżąznej.

Celem organizacji  akcji był rozwój i promocja działań turystyczno – rekreacyjnych, promowanie walorów krajoznawczych regionu oraz kształtowanie postaw proekologicznych i prozdowotnych.

Na początku spotkania odbyły się  bardzo ciekawe zajęcia w kuźni gdzie uczniowie mogli obserwować pokaz wyrobu podkowy przez kowala.

Następną atrakcją były zajęcia terenowo – ekologiczne, przejażdżki wozami drabiniastymi i bryczkami Łódzkim Szlakien Konnym i Rowerowym.

W Gospodarstwie Agroturystycznym ” Pod Akacjami ” odbyły się zabawy i tańce na świeżym powietrzu przy grze Ludowej Kapeli, a podsumowaniem uroczystości był konkurs wiedzy.

Uczniowie pełni wrażeń, radośni i zadowoleni z wyprawy powrócili do szkoły…z nadzieją czekają na kolejne tak ciekawe wycieczki.

CAM01209 CAM01210 CAM01211 CAM01212 CAM01214 CAM01215 CAM01216 CAM01217 CAM01218 CAM01219 CAM01220 CAM01221 CAM01223 CAM01224 CAM01225 CAM01226 CAM01227 CAM01228 CAM01229 CAM01232 CAM01233 CAM01234 CAM01235 CAM01236 CAM01237 CAM01238 CAM01239 CAM01240 CAM01241 CAM01242 CAM01243 CAM01244 CAM01245 CAM01246 CAM01247 CAM01248 CAM01249 CAM01250 CAM01251 CAM01253 CAM01254 CAM01255 CAM01256 CAM01257 CAM01258 CAM01259 CAM01260 CAM01261 CAM01262 CAM01263 CAM01264 CAM01265 CAM01266 CAM01267 CAM01268 CAM01269 CAM01271 CAM01272 CAM01273 CAM01274 CAM01275 CAM01276 CAM01277 CAM01278 CAM01279 CAM01280 CAM01281 CAM01282