Finał projektu ” Jestem ekologiczny ” i jego podsumowanie

Dnia 24 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu JESTEM EKOLOGICZNY – zajęcia z edukacji ekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie realizowanym przez naszą szkołę . 

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znaleźli się m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Urzędu Miasta, Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Miejskiego Ośrodka Kultura .

Na podsumowaniu gościliśmy też dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek, opiekunów i nauczycieli wraz z uczestnikami konkursu i oczywiście dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

O ekologii mówi się w dzisiejszych czasach bardzo wiele. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera to pojęcie.

Człowiek od zarania dziejów korzystając z bogactw naturalnych ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa i ginące zwierząta wołają o pomoc.

Ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością.

Słowo ekologia powinno nabrać wyraźnego charakteru, a edukacja ekologiczna stanowi integralną część działalności opiekuńczo – dydaktycznej nauczycieli i rodziców.

Poprzez udział w tym projekcie nasi uczniowie przedstawili  konkretne działania. 

Zrealizowane zadania odniosły się do zorganizowania:

– wycieczki do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi i Zakładu Utylizacji Śmieci w Kobiernikach koło Płocka

– Rajdu Zielonych

– Konkursu plastycznego ” Niech ożyją na nowo”.

Na podsumowaniu projektu szczególną atrakcją było muzyczno – teatralne przedstawienie uczniów naszej szkoły ” Żyj w zgodzie z babą naturą „. Mali i duzi, szkolni artyści pod opieką pani Doroty Ryk i pani Jolanty Wilkowskiej w bardzo ciekawy sposób przedstawili tematykę segregacji śmieci. O oprawę muzyczną przedstawienia zadbał pan Kamil Mucha. 

O całościowym przebiegu realizacji projektu opowiedziały pani Marieta Chylińska i pani Jarosława Kwaśniak. To one, jako główne organizatorki przedstawiły pokaz multimedialny, w którym zawarły szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań, celów i finansów.

Problematyka ochrony  środowiska, tematyka ekologii rozbudziła wielkie zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Wszelkie swoje przemyślenia ukazali oni w formie plastycznej biorąc udział w konkursie  „Niech ożyją na nowo”.

Do organizatorek konkursu plastycznego – pani Marty Cholewo i pani Magdaleny Siekiera spłynęło  wiele różnorodnych prac.

Wykonane zostały  różnymi  technikami,o  różnej wielkości i urozmaiconej fakturze.

17 czerwca w naszej szkole zebrała się komisja konkursowa. W jej skład weszli:

– przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zgierzu – Pani Małgorzata Tomczuk

– Sekretarz Miasta Ozorkowa – Pan Mariusz Ostrowski

-przedstawiciel Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pan Dariusz Stanałowski

– przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Małgorzata Eliasik

– Dyrekcja ZSS w Ozorkowie –Pani Aneta Jatczak i Pani Halina Grzesik

Jury miało nielada problem. Wybór laureatów konkursu był bardzo trudny. Po burzliwych dyskusjach wyłoniono nagrodzonych i to im przyznano i wręczono nagrody podczas podsumowania. 

Tym miłym akcentem połączonym ze słodkim poczęstunkiem zakończono uroczyste rozstrzygnięcie projektu ” Jestem ekologiczny „

Dziękujemy nauczycielom, instytucjom, które pomogły w realizacji projektu, a przede wszystkim uczniom – bowiem bez nich realizacja zadań wynikających z projektu byłaby zupełnie niemożliwa . Mamy też nadzieję, ze szeroko pojęta tematyka ekologii zostanie w ich pamięci już na zawsze…

100_5295 100_5297 100_5299 100_5300 100_5302 100_5303 100_5305 100_5307 100_5310 100_5311 100_5312 100_5313 100_5314 100_5316 100_5317 100_5318 100_5319 100_5320 100_5322 100_5323 100_5325 100_5327 100_5330 100_5332 100_5333 100_5335 100_5337 100_5338 100_5339 100_5340 100_5341 100_5342 100_5345 100_5346 100_5350 100_5352 100_5354 100_5358 100_5364 100_5366 100_5371 100_5373 100_5374 100_5376 100_5377 100_5379 100_5380 100_5381 100_5383 100_5386 100_5388 100_5389 100_5392 100_5393 100_5402 100_5406 100_5407 100_5409 100_5411 100_5415