Kadra/wychowawcy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pani Aneta Jatczak

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pan Jacek Olaszczyk

Wychowawcy:

Szkoła Podstawowa:

klasa I-III   Pani Piaseczna Marta

klasa III a   Pani Piechota Katarzyna

klasa IV      Pani Hefczyńska Paulina

klasa V       Pani Kaźmierczak Magdalena

klasa VI a    Pani Krężel Maria

klasa VI b    Pani Włodarczyk Iwona

klasa VII – VIII Pani Mikołajczyk Joanna

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny A Pani Żarczyńska Dorota

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny B Pani Michalak Ewelina

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny C Pani Jach Elżbieta

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny D Pani Król – Bulińska Anna

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny E Pani Mrozik Ewa

Szkoła Przysposabiająca do pracy:

Klasa PDP A  Pani Błaszczyk Baranowska Katarzyna

Klasa PDP B  Pani Kryszkiewicz Magdalena

Zespół Rewalidacyjno – wychowawczy A i B Pani Kaźmierczak Katarzyna

Nauczyciele przedmiotowi:

Pani Cholewo Marta

Pani Górnik Adrianna

Pani Grzesik Halina

Pani Kubisiak Marta

Pani Meksa Anna

Pan Michalak Michał

Pan Mucha Kamil

Pan Pachnowski Sławomir

Pani Piestrzeniewicz Kamila

Pan Prawda Przemysław

Pani Sęk Magdalena

Pan Ustimow Marcin

Pani Wojtczak Lena

Pani Wójcik Magdalena

Psycholog: Pani Gembka Małgorzata

Pedagog: Pani Kostecka Jolanta

Logopeda : Pani Jeziorska Izabela

Świetlica szkolna: 

Pani Charuba Emilia

Pani Kujawa Iwańska Renata

Biblioteka: Pani Grzesińska Mariola

Czasowo nieobecna:

Banaś Mariola

Siekiera Magdalena

Walczak Karolina

Pomoc nauczyciela:

Pani Gawrońska Jolanta

Pani Suligowska Magdalena

Pani Walis Emilia

Pielęgniarka:

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Baraniak Marzena

Pani Baranowska Urszula

Pani Furmaniak Aleksandra

Pan Karczewski Marek

Pani Kaźmierczak Elżbieta

Pani Kucińska Jadwiga

Pani Pietruszewska Ilona

Pani Walisiak Monika

Pani Wykrętowicz Honorata

Czasowo nieobecna : Beata Borecka

Dyrekcja

____________

DYREKTOR

p. Aneta Jatczak

____________

WICEDYREKTOR

p. Jacek Olaszczyk

 

 

Historia

„…Kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 4

w Ozorkowie 

Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy komunikuje, że z dniem 1 września 1965 roku, zgodnie z organizacją nowego roku szkolnego 1965/66 na terenie miasta Ozorkowa rozpocznie zajęcia Szkoła Specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo. Będą zorganizowane 2 oddziały klas I-szych i oddział kl. II z ogólnym wymiarem 66 godzin nauki tygodniowo.

Szkoła ta tymczasowo mieścić się będzie w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie. Po oddaniu do użytku budującej się „ Tysiąclatki „ w Ozorkowie, co nastąpi w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego 1965/66 Szkoła Specjalna zostanie przeniesiona na miejsce Liceum Ogólnokształcącego.

Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej prosi kierownictwo tamtejszej szkoły o zapewnienie niezbędnych warunków lokalowych i udzielenie pomocy w organizacji szkoły Olejniczak Annie, która pełnić będzie obowiązki kierownika Szkoły Specjalnej.

 Inspektor Szkolny

Antoni Graczyk…”

Dziś, kiedy czytamy powyższą treść dokumentu powołującego działalność szkoły łza kręci się w oku. Sentymentalny jest fakt, iż priorytetowe dobro dziecka, miłość do niego oraz życzliwość, pomocna dłoń i sympatia przetrwały lata walki o to, aby szkoła stała się naszym drugim domem – tak mówią dziś o Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie absolwenci, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i osoby, które w różnorodny sposób zetknęły się z działalnością tej placówki.

We wrześniu 2010 roku minęło 45 lata jej istnienia. Przemiany polityczne, kulturalne i społeczne kraju odbiły swoje sedno na historii placówki, która zapisana na stronicach księgi założonej w roku 1990, z okazji 25 – lecia szkoły, jest tak naprawdę jedynym pisemnym zbiorem informacji z przeszłych czasów. Wielkim nietaktem byłoby więc ominięcie kilku najważniejszych historycznych wydarzeń.

            Powstanie Szkoły Specjalnej w Ozorkowie miało miejsce w 1965 roku, kiedy to Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wystosował pismo do kierownika Szkoły Podstawowej Nr 4, zawiadamiając, iż z dniem 1 września 1965 roku rozpocznie zajęcia Szkoła Specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo i tymczasowo mieścić się będzie w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 4.

W  1974 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 otrzymała własny budynek przy ulicy T. Kościuszki 27. Pierwszym dyrektorem placówki była Anna Olejniczak, w 1967 roku funkcję tą objął Stanisław Olejniczak. W roku 1985 Zdzisław Ruszkowski. Od roku 1992 do roku 2007 funkcje dyrektora sprawowała Pani Dorota Ryk. Wszystkie wymienione osoby pełne chęci niesienia pomocy starannie wywiązywały się ze swoich obowiązków. Miłość do dziecka i życzliwość były drogowskazem w ich zawodowej pracy. Cenną historię placówki tworzyli również inni doświadczeni pedagodzy – Halina Olczak, Halina Szlosarek, Krystyna Kapuścińska, Zofia Karpiak, Zofia Czerwińska, Janina Zalewska, Maria Kwaśniak, Jadwiga Kowalczyk, Barbara Rogalska. Doświadczenie i wiedza tych osób, starannie dobrane metody i formy pracy w połączeniu z wielkim sercem, przyjaźnią i serdecznością tworzyły nierozłączna całość, a jej efektem było to, iż uczniowie opuszczający szkołę wyposażeni byli w duży zasób wiedzy i dobre przygotowanie do samodzielnego życia.

Realizując trzy podstawowe funkcje dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoła zapewniała uczniom pełen rozwój  osobowości. Wyzwalając i rozwijając zainteresowania dzieci, zaspokajając podstawowe potrzeby, dążąc do dowartościowania i zaakceptowania własnej osoby, organizowane były różnorakie koła zainteresowań. Zaangażowanie nauczycieli, a przede wszystkim uczniów odbiło swoje sedno w wielu podejmowanych działaniach, efektem których są dyplomy, wyróżnienia, nagrody, pisemne podziękowania, odznaczenia i puchary. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich imprez, uroczystości, apeli, konkursów i olimpiad, w których udział brały dzieci na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. Nie wszystkie bowiem one zostały zapamiętane, nie ze wszystkich odnajdziemy fotografię czy tez pamiątkowe zapiski. Są jednak takie o których nie sposób zapomnieć i w których udział biorą uczniowie do dnia dzisiejszego.

Historyczna karta, znajdująca się w szkolnej kronice opisuje poniżej niektóre z nich:

 • REGIONALNY MITYNG W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – STEMPLEW 2004
 • WOJEWÓDZIKIE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM – ZGIERZ 2004
 • ZAWODY PŁYWACKIE „ BĄDŹMY RAZEM W WODZIE „ – ŁÓDŹ 2004
 • REGIONALNY TURNIEJ PODNOSZENIA CIĘŻARÓW – RĄBIEŃ 2004
 • ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH PŁYWACKICH „ W WODZIE CZUJE SIĘ JAK RYBA „ – OZORKÓW 2004
 • MIKOŁAJKOWA IMPREZA SPORTOWO – REKREACYJNA „ BAWMY SIĘ RAZEM „ – ŁÓDŹ 2004
 • HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŹNEJ – ŁÓDŹ 2005
 • REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – PODDĘBICE 2005
 • REGIONALNY MITYNG W LEKKIEJ ATLETYCE – KUTNO 2005
 • IMPREZA SPORTOWO – REKREACYJNA „ Powitanie lata „ OZORKÓW 2005
 • KONKURS EKOLOGICZNY –KUTNO 2005
 • KONKURS KULINARNY „ SMAKI RÓŻNYCH KULTUR „  ŁÓDŹ 2005
 • ORGANIZACJA HALOWEGO TURNIEJU W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR BURMISTZRA MIASTA OZORKOWA
 • I POWIATOWY MARSZ PATROLOWY „ TAJEMNICE LUĆMIERSKIEGO LASU „ 2006
 • FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 2006
 • VI FESTIWAL KOLĘD SZKÓŁ SPECJALNYCH 2007
 • KONKURS AMATOSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO ” ŚPIEWAJI TAŃCZ Z NAMI „ 2007
 • DNI GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ INTELEKTUALNIE 2007
 • BIEGI JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 50-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 2008
 • VII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH Apli – Papli 2008
 • VII WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY 2008
 • KONCERT „ DLA CIEBIE  MAMO DLA CIEBIE TATO „ 2008
 • „ UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE „ POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 2008
 • WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY 2008
 • III POWIATOWY MARSZ PATROLOWY „ GAWĘDA O GROTNICKIM LESIE „ 2008
 • V WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MATEMATYCZNA DLA GIMNAZJÓW SPECJALNYCH 2008
 • VII MIEJSKO – GMINNA SPARTAKIADA LEKKOATLETYCZNA
 • KONKURS PLASTYCZNY „ SZKOŁA PRZEZ TĘCZOWE OKULARY „ 2008
 • KONKURS PLASTYCZNY „ CZYSTE MIASTO – CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ „ 2008 ….”

Z dniem 1 stycznia 2008 roku funkcje dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie objęła Pani Aneta Jatczak. Wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej i wieloma zmianami została z dniem 01.09.2008 powołana również funkcja wicedyrektora, którą objęła Pani Halina Grzesik.

Rok szkolny 2007/2008 był przełomowym rokiem intensywnego rozwoju. Zaawansowane prace remontowe sal lekcyjnych, wyposażenie w nowe meble oraz wzbogacenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to tylko nieliczne aspekty, którymi może się pochwalić ZSS w Ozorkowie. Obok  nich znajduje się również utworzenie pracowni polisensorycznej, integracji sensorycznej i nowoczesnej pracowni komputerowej. Wielką zasługą było również pozyskanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON i Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Intensywny rozwój trwa, a we wszystkich sukcesach mają swój znaczny udział rodzice. Oni wspierają grono pedagogiczne w najtrudniejszych chwilach.

Można więc zauważyć, iż po wielu  latach funkcjonowania placówki wiele się zmieniło i wciąż zmienia. Rozbudowa, wyposażanie i udoskonalanie … – wszystko to dla dobra procesu edukacyjno – wychowawczego, a przede wszystkim dla naczelnej wartości nadającej sens pracy – wartości jaką jest dziecko.

Powyższe zapiski dotyczące historii Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie opracowałam na podstawie rozmów i  wywiadów z nauczycielami oraz informacji odnalezionych w różnorakich, archiwalnych dokumentach. Treść tej notatki jest jednocześnie wstępem rozpoczynającym szkolną kronikę, która prowadzona od 2007 roku stała się i jest skarbnicą cennej wiedzy, na stronicach której  uwieczniane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

Magdalena Siekiera

Statut

Statut Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program profilaktyczno-wychowawczy ZSS 2017-2019