LOGOPEDA: Izabela Jeziorska

Celem terapii logopedycznej jest komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny:

  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonemowej, leksykalnej, gramatycznej;
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
  • doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
  • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
  • usprawnianie techniki czytania i pisania;
  • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczą aktywnością.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinecie wyposażonym w profesjonalne programy komputerowe.

Logopeda szkolny konstruuje indywidualny program terapii logopedycznej na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przeprowadzana jest diagnoza wg Karty Mowy ( słownej lub obrazkowej ).

Terapią logopedyczną w szkole objęte są wszystkie dzieci w zależności od diagnozy poradni psychologiczno – pedagogicznej, wskazań wychowawców i rodziców.

Zapraszamy na zajęcia logopedyczne.