ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z  RODZICAMI:

11 września 2019r.

13 listopada 2019r.

29 stycznia 2020r.

13 maja 2020r.

17 czerwca 2020r.

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI:

16 października 2019r.

11 grudnia 2019r.

11 marca 2020r.