ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z  RODZICAMI:

07 września 2016 r.

16 listopada 2016 r.

01 lutego 2017 r.

10 maja 2017 r.

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

12 października 2016 r.

14 grudnia 2016 r.

15 marca 2017 r.

14 czerwca 2017r.