Rada Rodziców


Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Aneta Frątczak

 

Skarbnik:

Małgorzata Wojtczak 

 

Opiekunowie:

Paulina Hefczyńska

Magdalena Kaźmierczak

.