Rada Rodziców


Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Aneta Frątczak

 

Skarbnik 

Małgorzata Wojtczak 

 

Opiekunowie 

Jarosława Kwaśniak i Danuta Łaszek

.