Ważne informacje

 

DROGI RODZICU PAMIĘTAJ O UBEZPIECZENIU DZIECKA!!

W roku szkolnym 2019/2020 składka na ubezpieczenie wynosi 38,00 zł i jest płatna do 31.10.2019 r.

 _______________________________________________

WYŻYWIENIE

W Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie istnieje możliwość wykupienia dla uczniów posiłków.

Dzienna opłata: śniadanie1,50 zł; obiad3,50 zł. Łączny dzienny koszt wyżywienia wynosi 5,00 zł.

________________________________________________

PRZYPOMINAMY, ŻE:

  • Opłaty za posiłki należy wnosić do dnia 10 – go każdego miesiąca – płatne w szkolnym sekretariacie.
  • Odliczenia za obiady przysługują w przypadku nieobecności powyżej 3 dni – pod warunkiem zgłoszenia w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
  • Odliczenia będą dokonywane w następnym miesiącu rozliczeniowym