Godziny lekcyjne

LEKCJA, PRZERWA, LEKCJA …..

  1. 8.oo-9.00
  2. 9.00-10.00
  3. 10.00-11.00
  4. 11.00-12.00
  5. 12.00-13.00
  6. 13.00-14.00
  7. 14.00-15.00
  8. 15.00-16.00
  9. 16.00-17.00