Kadra/wychowawcy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pani Aneta Jatczak

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pan Jacek Olaszczyk

Wychowawcy:

Szkoła Podstawowa:

klasa I-III   Pani Piaseczna Marta

klasa III a   Pani Piechota Katarzyna

klasa IV      Pani Hefczyńska Paulina

klasa V       Pani Kaźmierczak Magdalena

klasa VI a    Pani Krężel Maria

klasa VI b    Pani Włodarczyk Iwona

klasa VII – VIII Pani Mikołajczyk Joanna

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny A Pani Żarczyńska Dorota

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny B Pani Michalak Ewelina

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny C Pani Jach Elżbieta

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny D Pani Król – Bulińska Anna

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny E Pani Mrozik Ewa

Szkoła Przysposabiająca do pracy:

Klasa PDP A  Pani Błaszczyk Baranowska Katarzyna

Klasa PDP B  Pani Kryszkiewicz Magdalena

Zespół Rewalidacyjno – wychowawczy A i B Pani Kaźmierczak Katarzyna

Nauczyciele przedmiotowi:

Pani Cholewo Marta

Pani Górnik Adrianna

Pani Grzesik Halina

Pani Kubisiak Marta

Pani Meksa Anna

Pan Michalak Michał

Pan Mucha Kamil

Pan Pachnowski Sławomir

Pani Piestrzeniewicz Kamila

Pan Prawda Przemysław

Pani Sęk Magdalena

Pan Ustimow Marcin

Pani Wojtczak Lena

Pani Wójcik Magdalena

Psycholog: Pani Gembka Małgorzata

Pedagog: Pani Kostecka Jolanta

Logopeda : Pani Jeziorska Izabela

Świetlica szkolna: 

Pani Charuba Emilia

Pani Kujawa Iwańska Renata

Biblioteka: Pani Grzesińska Mariola

Czasowo nieobecna:

Banaś Mariola

Siekiera Magdalena

Walczak Karolina

Pomoc nauczyciela:

Pani Gawrońska Jolanta

Pani Suligowska Magdalena

Pani Walis Emilia

Pielęgniarka:

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Baraniak Marzena

Pani Baranowska Urszula

Pani Furmaniak Aleksandra

Pan Karczewski Marek

Pani Kaźmierczak Elżbieta

Pani Kucińska Jadwiga

Pani Pietruszewska Ilona

Pani Walisiak Monika

Pani Wykrętowicz Honorata

Czasowo nieobecna : Beata Borecka