Kadra/wychowawcy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pani Aneta Jatczak

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pan Jacek Olaszczyk

Wychowawcy:

Szkoła Podstawowa:

klasa I-III Pani Karolina Walczak

klasa III a Pani Katarzyna Piechota

klasa IV Pani Paulina Hefczyńska

klasa V  Pani Magdalena Kaźmierczak

klasa VI a Pani Maria Krężel

klasa VI b Pani Iwona Włodarczyk

klasa VII – VIII Pani Joanna Mikołajczyk

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny A Pani Dorota Żarczyńska

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny B Pani Ewelina Michalak

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny C Pani Elżbieta Jach

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny D Pani Anna Król – Bulińska

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny E Pani Ewa Mrozik

Szkoła Przysposabiająca do pracy:

klasa PDP A  Pani Katarzyna Błaszczyk Baranowska

Klasa PDP B  Pani Magdalena Kryszkiewicz

Zespół Rewalidacyjny A i B Pani Katarzyna Kaźmierczak

Nauczyciele przedmiotowi:

Pani Górnik Adrianna

Pani Grzesik Halina

Pani Kubisiak Marta

Pani Meksa Anna

Pan Michalak Michał

Pan Mucha Kamil

Pani Piestrzeniewicz Kamila

Pan Prawda Przemysław

Pani Sęk Magdalena

Pan Ustimow Marcin

Pani Wojtczak Lena

Pani Wójcik Magdalena

Psycholog: Pani Małgorzata Gembka

Pedagog: Pani Jolanta Kostecka

Logopeda :

Świetlica: 

Pani Kujawa Iwańska Renata

Pani Piaseczna Marta

Biblioteka: Pani Grzesińska Mariola

Czasowo nieobecna:

Banaś Mariola

Siekiera Magdalena

Pomoc nauczyciela:

Pani Gawrońska Jolanta

Pani Suligowska Magdalena

Pielęgniarka:

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Baranowska Urszula

Pani Furmaniak Aleksandra

Pan Karczewski Marek

Pani Kaźmierczak Elżbieta

Pani Kucińśka Jadwiga

Pani Pietruszewska Ilona

Pani Walisiak Monika

Pani Wykrętowicz Honorata

Czasowo nieobecna : Beata Borecka