Kadra/wychowawcy

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pani Aneta Jatczak

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Pani Halina Grzesik

Wychowawcy:

Szkoła Podstawowa:

klasa I-II Pani Marta Cholewo

klasa III Pani Anna Król-Bulińska

klasa IV Pani Maria Krężel

klasa V -VI Pani Zenona Chmielecka – Kubiak

klasa VII Pani Dorota Ryk

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny A Pani Ewa Mrozik

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny B Pan Jacek Olaszczyk

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny C Pani Mariola Banaś

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny D Pani Magdalena Siekiera

Oddział Edukacyjno – Terapeutyczny E Pani Magdalena Kaźmierczak

Gimnazjum:

klasa II Pani Iwona Włodarczyk

klasa III Pani Teresa Maćczak

Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny Gimnazjum Pani Dorota Żarczyńśka

klasa PDP Pani Magdalena Kryszkiewicz

Zespół Rewalidacyjny A i B Pani Ewelina Michalak

Nauczyciele przedmiotowi:

Pan Borecki Konrad

Pani Geraga Aneta

Pani Hefczyńska Paulina

Pani Meksa Anna

Pani Mikołajczyk Joanna

Pan Mucha Kamil

Pani Piestrzeniewicz Kamila

Pan Ustimow Marcin

Pani Wilkowska Jolanta

Pani Wójcik Magdalena

Psycholog: Pani Jarosława Kwaśniak

Pedagog: Pani Jolanta Kostecka

Logopeda : Pani Danuta Łaszek

Świetlica: 

Pani Jach Elżbieta

Pani Sęk Magdalena

Pani Walczak Karolina

Biblioteka: Pani Grzesińska Mariola

Czasowo nieobecna: Chylińska Marieta

Pomoc nauczyciela:

Pani Baranowska – Błaszczyk Katarzyna

Pani Gawrońska Jolanta

Pani Mikołajczyk Sylwia

Pani Suligowska Magdalena

Pielęgniarka: Pani Wojtczak Bogusława

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Baranowska Urszula

Pani Furmaniak Aleksandra

Pan Karczewski Marek

Pani Kaźmierczak Elżbieta

Pani Kucińśka Jadwiga

Pani Pietruszewska Ilona

Pani Walisiak Monika

Pani Wykrętowicz Honorata

Czasowo nieobecna : Beata Borecka