Dyrekcja

____________

DYREKTOR

p. Aneta Jatczak

____________

WICEDYREKTOR

p. Halina Grzesik